Wizja i misja

Nasza misja:  

Pracownicy                                                                                                                Nasi pracownicy to nasz najważniejszy kapitał. Stale inwestujemy w ich doskonalenie zawodowe i wspieramy ich indywidualny rozwój.

Zadowolenie klientów                                                                                                    Podstawą pomyślnej współpracy jest dla nas bliski kontakt z klientem: zrozumienie dla jego potrzeb oraz chęć zaoferowania mu zawsze najlepszego z możliwych rozwiązań.

Terminowość dostaw                                                                                                   Zobowiązujemy się świadczyć naszym Klientom usługi w sposób terminowy, niezawodny i kompleksowy. To samo dotyczy procesów wewnątrz naszego przedsiębiorstwa.

Współpraca z dostawcami                                                                                                      Z naszymi dostawcami utrzymujemy partnerskie, często długoletnie relacje handlowe oparte na zaufaniu, co pozwala nam wspólnie osiągać wytyczone cele.

Finanse                                                                                                          Miernikiem sukcesu naszego przedsiębiorstwa jest zrównoważony, pozytywny rozwój w zakresie dochodowości, a także zdrowy wzrost.

Stałe doskonalenie                                                                                                      Sukces naszego przedsiębiorstwa zapewniamy poprzez stałe wdrażanie udoskonaleń we wszystkich obszarach.

Środowisko                                                                                                          Dzięki opracowywaniu i używaniu innowacyjnych tworzyw i produktów oraz zastosowaniu proekologicznych metod produkcji przyczyniamy się do zachowania i ochrony naszego naturalnego środowiska.

Bezpieczeństwo                                                                                                        Jakość oferowanych przez nas siedzeń przewyższa standardy obowiązujące w obszarze komunikacji kolejowej i autobusowej. Ich wyróżnikiem jest między innymi zgodność z wymogami przepisów niemieckiego i międzynarodowego prawa o ruchu drogowym oraz spełnianie innych zewnętrznych przepisów.

Nasza wizja:

Jako wiodący w skali międzynarodowej producent siedzeń dla przemysłu kolejowego i autobusowego chcemy być sympatyczni, zorientowani na klienta, a jednocześnie gospodarni.