Zarządzania Jakością

Siedzenie siedzeniu nierówne – różnica tkwi w jakości

Zadowolenie naszych Klientów oraz produkty dostosowane do ich indywidualnych życzeń łączy się w działalności firmy Kiel z techniczną innowacyjnością i stałym udoskonalaniem produktów i procesów. Tak rozumiemy prawidłowe zarządzanie jakością. Stanowi ono podwalinę naszego sukcesu jako producenta systemów siedzeń klasy premium na krajowymi  międzynarodowym rynku  autobusowym i kolejowym. Naszym produktom możemy zapewnić wysoką jakość także dlatego, że wszyscy pracownicy uważają, iż jest to ich wspólne zadanie i czują się osobiście odpowiedzialni za jego pomyślną realizację.

Jakość produktów firmy Kiel oznacza: nowoczesne wzornictwo, najlepsze materiały, najnowsze technologie, przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz ustawowych norm jak np. niemieckiego i międzynarodowego prawa o ruchu drogowym a także osiąganie najwyższych standardów bezpieczeństwa. Stale ulepszamy nasze produkty. W tym celu wprowadziliśmy kompleksowy system zarządzania jakością, który obejmuje zarówno okresowe audyty procesów wewnętrznych, produktów oraz dostawców, jaki i opracowywanie specjalnych metod rozwiązywania problemów, bardzo dokładną dokumentację wszystkich procesów i ich ulepszeń, a także wdrażanie wewnątrzzakładowego systemu wynalazczości pracowniczej.

Nasze przedsiębiorstwo posiada certyfikat DIN EN ISO 9001:2008 oraz ISO/TS 22163:2017. Nasze produkty odpowiadają obecnie obowiązującym przepisom i prawnym uregulowaniom.

 

Certyfikaty: