Strategia ochrony środowiska

Strategia ochrony środowiska

Przepisy o ochronie środowiska
Dbamy, aby przestrzegać obowiązujących przepisów o ochronie środowiska oraz odnośnych rozporządzeń.

Cele środowiskowe
Zdefiniowaliśmy nasze cele środowiskowe, które są w miarę możliwości analizowane i oceniane na podstawie wymiernych wskaźników.

Program środowiskowy
Środki podejmowane z myślą o realizacji naszych celów środowiskowych są udokumentowane w programie środowiskowym i na bieżąco monitorowane.

Pracownicy
Zależy nam, aby nasi pracownicy mieli świadomość znaczenia działań na rzecz środowiska i szkolimy ich w tym zakresie.

Informowanie
Publikując rzetelne i wszechstronne informacje, chcemy zyskać zaufanie społeczeństwa oraz naszych partnerów.

Technologia
Pragniemy kształtować rozwój naszej działalności oraz naszych produktów, stosując innowacyjne technologie przyjazne środowisku.

Firmy zewnętrzne
Podwykonawcy pracujący na terenie naszych zakładów zobowiązani są do przestrzegania naszych wymagań odnośnie ochrony środowiska.